HENSOTHERM 310 KS Lahustipõhine tuletõkkevärv metallile välistöödeks

HENSOTHERM 310 KS OUTDOOR on lahustipõhine kuumuse toimel algse kihipaksusega võrreldes mitmeid kordi paisuv ja terase kriitilise temperatuurini jõudmist aeglustava soojustuskihina töötavat süsinikuvahukihti moodustav tuletõkkevärv välistöödeks.

Soovitatud tulepüsivusklassid avatud ja suletud terasprofiilidele on R30-R60. Vastavad EN 13501-2, EN13381-8, ETA No 11/0456, CE-märgis vastavalt 93/68/EWG.

Kuivamisaeg – tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg – puutekuiv 3 h
Lahusti TEKNOSOLV 1639 (max 5 massi%)

Pakendid: 25Kg

 

NB! Selleks, et arvutada tuletõkkevärvi kihipaksuseid ja tuletõkkevärvi kulu, on vaja teada:

1. Kõikide värvitavate profiilide mõõtmeid jm-tes. (nt. toru 100x100x5; vinkel 150x100x6, HEA200 jne.)
sest kihipaksuse arvestus tehakse iga profiili kohta eraldi. Soovitavalt exeli tabelis.
2. Tulepüsivusklass
3. Kriitiline temperatuur
4. Mitmest küljest värvitakse
5. Sise- või välistingimustes
6. Keskkonnaklass

325.46

*

Lisäinformaatio:

fiFinnish