HENSOTHERM 421 KS Vesialuseline tuletõkkevärv terasprofiilidele sisetingimustesse

HENSOTHERM 421 KS on vesialuseline pinnakate sisetingimustesse, mis paisub kuumuse mõjul mitu korda võrreldes algpaksusega ning tekitab isoleeriva kihina toimiva karboniseeritud vahu aeglustamaks terase temperatuuri jõudmist kriitilise temperatuurini.
Soovituslikud tulepüsivusklassid on R15-R180 avatud terasprofiilidele ja R15-R180 suletud terasprofiilidele. Täidab määruste nõudeid: EN 13501-2, ETA No 16/0251, CE-märgis vastavalt 93/68/EWG.

Kuivamisaeg – tolmuvaba

+10 °C / 6h
+20 °C/ 3h
+30 °C/ 2h

Kuivamisaeg – ülevärvitav

+10 °C / 36h
+20 °C/ 24h
+30 °C/ 12h

Lahusti Vesi (vedeldada max 3 massi%)

Pakendid: 25Kg

NB! Selleks, et arvutada tuletõkkevärvi kihipaksuseid ja tuletõkkevärvi kulu, on vaja teada:

1. Kõikide värvitavate profiilide mõõtmeid jm-tes. (nt. toru 100x100x5; vinkel 150x100x6, HEA200 jne.)
sest kihipaksuse arvestus tehakse iga profiili kohta eraldi. Soovitavalt exeli tabelis.
2. Tulepüsivusklass
3. Kriitiline temperatuur
4. Mitmest küljest värvitakse
5. Sise- või välistingimustes
6. Keskkonnaklass

248.70

*

Lisäinformaatio:

fiFinnish